תגית: Philip Morris

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר ביחס לסיגריות Japan Tobacco Inc נ' Philip Morris Products S.A (בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר 238943,236442,235858)

חברת Japan Tobacco (להלן: TJ) וחברת Philip Morris (להלן PMP) הגישובקשות לרישום סימני המסחר. הבקשות נדונו כבקשות מתחרות וזאת בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום  30.9.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר לגבי הבקשות

>>>

סימן מסחר בעל אופי מבחין מולד התנגדות לרישום סימן מסחר 232527 - "CLICK SWITCH REFRESH"

המתנגדת חברת Philip Morris הגישה התנגדות לרישום סימן המסחר "CLICK SWITCH REFRESH" שהוגש על ידי חברת BRITISH AMERICAN TOBACCO. ההתנגדות נדונה בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 25.8.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: עיקר טענות ההתנגדות שהועלו כנגד רישומו של הסימן

>>>

כשרות לרישום סימן מסחר לסיגריות EVA (עליון) עא 3975/10 PHILIP MORRIS נ' AKISIONERNO DROUJESTVO (נבו, 2.10.2011)

ערעור על החלטת רשם סימני המסחר שהגישה חברת הסיגריות PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A כנגד חברת הסיגריות AKISIONERNO DROUJESTVO, הערעור נדון בבית המשפט העליון, בפני השופטים נ' הנדל, א' חיות, י' עמית. ביום 2.10.2011 ניתן פסק הדין בערעור. ערעור על החלטתו

>>>