תגית: Procter and Gamble

פרוקטר אנד גמבל נ' רשם סימני המסחר – התערבות בית משפט בגלגול שלישי (עליון) רע"א 1577-21 The Procter and Gamble Company נ' רשם הפטנטים העיצובים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 5.4.2021)

בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט ר' יעקובי) בעש"א 58815-09-19 מיום 6.1.2021. ההליך נדון בבית המשפט העליון, בפני השופטת דפנה ברק-ארז. ביום 5.4.21 ניתנה החלטה בתיק. הצדדים: – המבקשת: The Procter and Gamble

>>>