תגית: RAYTHEON

רק שיטה עסקית המצויה בתחום טכנולוגי כשירה כפטנט RAYTHEON - בקשה לפטנט מספר 179203 (השגה על החלטת בוחן בתהליך רישום פטנט)

בקשה לפטנט מספר 179203 שהוגשה לרשם הפטנטים בישראל על ידי חברת RAYTHEON COMPANY. ההשגה נדונה בפני הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני כספי. ביום 21.5.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בוחן הפטנטים החליט שלא ליתן פטנט בגין בקשה לפטנט "זיהוי נהג מורשה עבור

>>>