תגית: RAZER

רישום מקביל של סימני מסחר בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר 242735,242450

הליך לבקשות מתחרות בין מבקשת רישום סימן מסחר 242735: RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD לבין מבקשת רישום סימן מסחר 242450: Razor USA LLC. ההליך נדון ברשות סימני המסחר , בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 31.1.2016 ניתנה ההחלטה

>>>