תגית: RICHEMONT

ביטול סימן מסחר בטענת היעדר שימוש בקשה לביטול רישום סימן מסחר מס' 207810 - Reporter

בקשה לביטול רישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת RICHEMONT INTERNATIONAL כנגד בעלת הסימן חברת FIN.ING.. הבקשה נדונה ברשות הפטנטים, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 5.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: עניינו של הליך זה בבקשה שהגישה חברתRichmont

>>>