תגית: SERVE

רישום סימן מסחר SERVE – סיוג ביחס לשימוש מתאר בתום לב American Express, בקשה לרישום סימני מסחר 231104, 231105, 231109 (נבו, 22.8.2012)

בקשות לרישום סימן המסחר "SERVE" (לא מעוצב) עבור שירותים פיננסים שונים, אשר הוגשו על ידיAmerican Express Marketing & Development Corp.. הבקשה נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הפוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה. ביום 22.8.2012 ניתנה ההחלטה

>>>