תגית: Siniora Food

בקשות מתחרות לסימני מסחר – SINIORA למול סניורה Siniora נ סניורה, סימני מסחר מספר 263752,263749,255787 (נבו, 30.12.2015)

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר שהוגשו על ידי חברת Siniora Food Industries  ועל ידי מר יוסף יעקוב סניורה. הבקשות נדונו ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 30.12.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בין הצדדים התנהל בהליך

>>>