תגית: SPIRIT OF JERUSALEM

ציון גאוגרפי כוזב כעילה לשלילת רישום סימן מסחר עין גדי קוסמטיקס - בקשה לרישום סימן מסחר 235163 SPIRIT OF JERUSALEM

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת עין גדי קוסמטיקס. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 30.5.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "SPIRIT OF JERUSALEM" בגין משקאות כוהליים. מחלקת סימני המסחר

>>>