תגית: streaming

שידורי ספורט ברשת: שימוש הוגן וחשיפת פרטי גולש (ערעור לעליון) עא 9183/09 The Football Association Premier League Limited נ' פלוני (פורסם בנבו, 13.5.2012)

ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב מיום 2.9.09 בבש"א 11646/08 שניתן על-ידי כבוד השופטת מיכל אגמון גונן. פסק הדין בערעור ניתן ביום 13.5.2012 בבית המשפט העליון, מפי ההרכב: השופט אליעזר ריבלין, השופט חיים מלצר, השופט ניל הנדל. העובדות נשוא הערעור:

>>>

זכויות יוצרים באינטרנט – העברת שידור ספורט בטכנולוגיית streaming תא (מחוזי ת"א) 1636/08, בש"א 11646/08, PREMIER LEAGUE נ' פלוני (פורסם בנבו, 2.9.2009)

תביעה שהוגשה על ידי The Football Association Premier League Ltd כנגד פלוני, נטוויז'ן 013 ברק בע"מ ונענע 10 בע"מ.  התביעה נדונה בבית משפט מחוזי תל אביב, בפני השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן. ביום 2.9.09 ניתנה ההחלטה בבשא (ת"א) 11646/08 שעניינה זכויות יוצרים באינטרנט,

>>>