תגית: TEACH FOR AMERICA

בקשה לרישום סימני מסחר "TEACH FOR ISRAEL" TEACH FOR AMERICA

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הרשם ד"ר מאיר נועם (בקשה לרישום סימני מסחר מס' 206037-40) – 14.12.2010 תחום: בקשה לרישום סימני מסחר נושאים: מטרת סימן מסחר: אופי מבחין, אופי מבחין אינהרנטי, אופי מבחין נרכש עובדות: בקשה לרישום סימני מסחר "TEACH FOR

>>>