תגית: The Football Association Premier League

שידורי ספורט ברשת: שימוש הוגן וחשיפת פרטי גולש (ערעור לעליון) עא 9183/09 The Football Association Premier League Limited נ' פלוני (פורסם בנבו, 13.5.2012)

ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב מיום 2.9.09 בבש"א 11646/08 שניתן על-ידי כבוד השופטת מיכל אגמון גונן. פסק הדין בערעור ניתן ביום 13.5.2012 בבית המשפט העליון, מפי ההרכב: השופט אליעזר ריבלין, השופט חיים מלצר, השופט ניל הנדל. העובדות נשוא הערעור:

>>>