תגית: The Procter & Gamble

רישום סימן מסחר בגין צורתו החיצונית של בקבוק שמפו The Procter & Gamble Company - בקשות לרישום סימני מסחר 216872-4

שלוש בקשות לרישום סימני מסחר, אשר הוגשו על ידי חברת The Procter & Gamble Company ונדחו על ידי מחלקת סימני מסחר. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 16.7.2012. עובדות: שלוש בקשות

>>>