תגית: TOTAL IMMERSION

אופי מבחין אינהרנטי של סימן מרמז בקשה לרישום סימן מסחר 232819

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת BERLITZ INVESTMENT CORPORATION. הבקשה נדונה בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 18.3.2014 ניתנה החלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "TOTAL IMMERSION" בסוג 41 לגבי שירותי הוראה ואימון. הבקשה סורבה לרישום בטענה כי

>>>