תגית: Tour De Israel

בקשה לרישום סימן מסחר Tour De Israel צימוק ארגון אירועים (בקשה לרישום סימן מסחר 221122)

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת צימוק ארגון אירועים ונדונה בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת יערה שושני כספי.  ביום 24.11.2011 ניתנה ההחלטה בתיק. בקשה לרישום סימן המסחר מס' 221122 Tour De Israel (לא מעוצב) למסע אופניים עממי

>>>