תגית: UDRP

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wallpapersden.com_anonymous-hacker-working_1280x720.jpg

תפיסה או גניבת שם מתחם Cybersquatting

תפיסה או גניבה של שם מתחם (cybersquatting) הינו מצב שבו גורם פלוני רוכש שם מתחם אשר מזוהה עם גורם אחר ולאחר מכן מנסה להרוויח משם המתחם אותו הוא רכש על ידי מכירת שם המתחם בחזרה לגורם המזוהה עם שם המתחם

>>>