תגית: Victualic Company

מדגם ישן של מבקשת כפרסום קודם למדגם חדש המוגש על ידה Victualic Company - בקשות לרישום מדגמים 49080, 49082, 49287, 49289, 49310

החלטת סגנית רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ז'קלין ברכה בעניין השגה על דו"חות הבוחנת בבקשות לרישום מדגמים שהוגשו כולן על ידי חברת Victualic Company. החלטה מיום 12.7.2012. העובדות: בקשות למדגמים הוגשו עבור "מחבר לצינור". הבקשות תובעות דין קדימה מבקשות אמריקאיות. בסיום בחינת כשירות

>>>