תגית: World ORT

גניבת עין בשם המסחרי אורט (עליון) עא 5207/08 World ORT נ' אורט ישראל (נבו, 1.2.2011)

בית המשפט העליון, השופטים א' ריבלין, א' פרוקצ'יה, נ' הנדל (עא 5207/08) – 1.2.2011 תחום: גניבת עין בשם המסחרי אורט נושאים: מטרת עוולת גניבת העין, יסודות עוולת גניבת העין, יסוד ה"מוניטין", זכות התביעה של ארגוני צדקה בעוולת גניבת העין, הבעלות במוניטין,

>>>