סודות מסחר

מעט עלינו ועל הגנה על סודות מסחריים:

דרורי סתיו הינו משרד עורכי דין העוסק בתחומי הקניין הרוחני בכלל ובתחום סודות מסחריים בפרט. אנו מנהלים תביעות בעוולת גזל סוד מסחרי. אנחנו מייצגים הן תובעים והן נתבעים, בתביעות גזל סוד מסחרי, בהליכים למתן סעד זמני בגין פגיעה בסודות מסחריים ובהליכי ערעור מורכבים בתחום של גניבת סודות מסחריים על ידי מתחרים.

המשרד מדורג כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני על ידי מדריכי הדירוג המרכזים בעולם: Legal 500, IP Stars, דן אנד ברדסטריט ומדריך BDI.

ספרים שכתבנו בתחום גזל סוד מסחרי

זכויות יוצרים

בשנת 2016 יצא לאור ספרנו "תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני" – הספר הראשון בישראל שעוסק בנושא חישוב פיצוי בהליכי קניין רוחני בכלל וסודות מסחריים ועוולות מסחריות בפרט.

בשנת 2019 יצא לאור ספרנו "חוקי הקניין הרוחני בישראל" – הספר הסוקר ומנתח בפירוט ובשפה האנגלית את כלל דיני הקניין הרוחני בישראל ובפרט את דיני סודות המסחר ועוולות מסחריות והפסיקה המרכזית ביחס אליהם.

הניסיון שלנו בתחום תביעות בתחום סוד מסחרי:

משרדנו עוסק בתחומי תביעות הפרה בעילת גזל סודות מסחריים ועוולות מסחריות. אנחנו מייצגים הן תובעים והן נתבעים, בתביעות גזל סודות על ידי עובדים לשעבר ומתחרים, בהליכים לסעד זמני בגין גזל סוד מסחרי, בהליכי ערעור, בהליכי בוררות וגישור, בהליכים בינלאומיים ובהליכים בפני בתי המשפט ובתי הדין לעבודה. לעורכי הדין בפירמה יש ניסיון רב בהתמודדות עם המקרים המאתגרים ביותר בתחומי ליטיגציה בסודות מסחריים, בדרך כלל במקרים בעלי חשיבות אסטרטגית עצומה ללקוחותינו.

הניסיון שלנו בתחום גזל סודות מסחריים ועוולות מסחריות לקח אותנו אל שדות מגוונים ובהם תיקי עוולות מסחריות בעילת גזל סוד מסחרי בהם נטענה טענת גזל ביחס לנושאים הבאים: פריצה למחשבים, שיטות עבודה, רשימת לקוחות, טכנולוגיה מסווגת, הפרת הסכמי סודיות, הפרת הסכמי אי תחרות והפרת חובות נאמנות.

תקים משפטיים בתחום שטופלו על ידנו 

התיקים המרכזיים והמורכבים בתחום שטופלו לאחרונה על ידי עורכי הדין של הפירמה כוללים:

תיק תפיסה וחיפוש בחצרים (צו אנטון פילר): ייצוג ספק תקשורת בתיק בינלאומי טכנולוגי, העוסק בתפיסת מחשבים בטענה של פגיעה בסודות מסחריים ופריצה אל מחשבים. התיק מתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים ובבית המשפט העליון בירושלים.

תוכנה וקוד מקור: ייצוג חברת תוכנה כנגד עובד לשעבר ובעל מניות אשר נטען כי עשה שימוש מפר בסודות החברה, במהלך ניהול התיק נתפסו מחשבים אצל העובד בטענה של פגיעה בסודות מסחריים. התיק מתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז ובבית הדין לעבודה.

טכנולוגיות טיהור מים: ייצוג חברה טכנולוגית מרכזית בישראל במסגרת מו"מ שנסב על טענת הפרה של סוד מסחרי ותחרות בלתי הוגנת.

גזל סוד מסחרי בתחום הפיננסי: ייצוג מוסד פיננסי מהגדולים בישראל בהליך כנגד עובד לשעבר אשר עבר למתחרה ונטען כי עשה שימוש בשיטות הפיננסיות סודיות ובמידע סודי והכל תוך הפרת הסכם העבודה ותחרות בלתי הוגנת.

שאלות חשובות בנושא סודות מסחר:

למידע נוסף ראו את הבלוג שלנו בנושא סודות מסחריים…