תגית: חוסר תום לב בבחירת הסימן

INFINITY – מבחנים לזיהוי סימן מסחר מוכר היטב וחשש להטעיה ביחס לסימן רשום Harman נ' טובישי - בקשה למחיקת סימן מסחר רשום מס' 175594 - "INFINITY" (נבו, 23.4.2012)

החלטת רשם סימני המסחר שניתנה ביום 23.4.2012 ע"י הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני- כספי, בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר רשום "INFINITY" בסוג 9 עבור "טלוויזיות, מקרנים, מסכי טלוויזיה ומערכות קולנוע ביתי (הכל לא לרכב)". הבקשה למחיקת הסימן הוגשה על ידי

>>>