דיני פטנטים

הספר דיני פטנטים נכתב על ידי יונתן דרורי, הספר פורס בפני הקורא, יהא שופט היושב בדין, עורך הפטנטים המנסח פטנט, עורך דין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לפטנט או הממציא בעצמו המבקש להגן על אמצאתו, את דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט בישראל ובעולם ומנתח אותם, תוך פירוט האמנות הבינלאומיות העוסקות בדיני הקניין הרוחני בכלל ובדיני הפטנטים בפרט ונותן להם הסברים ונימוקים ברורים. 

השופט ד"ר גרשון גונטובניק, בהקדמה לספר:

"אין לי ספק שהספר, על שני כרכיו, ישמש כספר יסוד בתחום דיני הפטנטים. המבקשים לקבל תשובות לדילמות מעשיות, המבקשים להתרומם לגובה התיאוריה והעקרונות, המבקשים לקבל תמונה של הנוהג אצלנו ועל האופן בו דיני הפטנטים שלנו מהווים חלק מהדינים הבינלאומיים המתהווים, יפנו כולם לעיין בדפיו, יקראו ויחכימו. רוחב היריעה של הפרויקט הוא מרשים ביותר. דיוק הניתוח ובהירותו ראויים לשבח. ברכותי אפוא לעו"ד דרורי, וברכותי לדיני הפטנטים שלנו על שזכו בספר זה".

רשם הפטנטים עו"ד אופיר אלון, בהקדמה לספר:

"הספר סוקר בצורה מקיפה ושיטתית את דיני הפטנטים בישראל, החוק והפסיקה, תוך מבט השוואתי לעמדות ופתרונות שננקטו בסוגיות שונות בשיטות משפט אחרות. הספר אינו מסתפק בסקירה של הפסיקה כפי שהתפתחה בבתי המשפט והוא מתייחס גם להחלטות שנתקבלו בבית הדין ברשות הפטנטים וכן לפרקטיקה הנהוגה ברשות הפטנטים. בכך מספק הספר למעיין מבט רחב על הסוגיות הנדונות בו. אין ספק כי הספר יהווה נקודת התחלה מצוינת לבעל המקצוע הממוצע בתחום המשפט לדעת מהי עמדת הדין הישראלי בשאלות שונות בדיני הפטנטים.
אך הספר אינו מיועד רק לעוסקים בתחום המשפט. הספר מסביר נושאים מורכבים בשפה ברורה ופשוטה ומנגיש את התחום גם למי שאינו מצוי בתחום המשפטי, הישג שאינו מבוטל כאשר אנו עוסקים בתחום מהמורכבים שבמשפט האזרחי. המחבר אף כלל בספר פרקים בעלי אופי מעשי דוגמת בדיקת נאותות וחיפוש פטנטים.
התודה והברכה למחבר הנכבד, עו"ד יונתן דרורי, על עבודתו המקיפה והמאומצת ועל השלמת חסר משמעותי בספרות המשפטית בישראל. נקווה כי המחבר ימשיך בפועלו המבורך ונזכה בעתיד למהדורות מעודכנות של הספר".

לרכישת הספר לחצו על הלינק.

חוקי הקניין הרוחני בישראל

ספרם החדש בשפה האנגלית פרי עטם של יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי-אורלנד הפונה לאנשי מקצוע ואקדמיה העוסקים בתחום הקניין הרוחני.

הספר סוקר ומנתח בפירוט ובשפה האנגלית את כלל דיני הקניין הרוחני בישראל, כמו גם את הוראות החוק והפסיקה בארץ ביחס לדינים אלו ובפרט נסקרים בספר תחומי הקניין הרוחני הבאים: פטנטים, סימני מסחר, כינוי מקור, עיצובים, זכויות יוצרים, גניבת עין, סודות מסחר, זכויות מטפחים ומעגלים משולבים. כל אחד מהחוקים הנסקרים לעומק בספר זוכה לעשרה פרקים: רקע היסטורי; מטרת ההגנה; נושא ההגנה; הזכויות המוגנות; דרישות להגנה; היקף ההגנה; הפרות של הזכות; שימושים מותרים; תרופות בגין הפרה ועבירות פלילית .

"This book is a timely contribution to a better – and much necessary – understanding of intellectual property law in Israel. Time is ripe for a book exploring Israeli contribution to this area for a “global” audience. That is the aim of this important and interesting book, which describes the normative basis of intellectual property law in Israel.

 

Our authors have been able to encompass within the book the substantial law of intellectual property, the remedies in case of violations, including the new legislation and judicial decisions, as well as the criminal sanctions to avoid abuse. It is an informative and professional book, and should amply serve whoever wishes to understand Israeli law in this vital area and to associate with Israeli enterprises in the area of intellectual property."

פרופ' אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון (בדימוס), בהקדמה לספר: 

 

לרכישת הספר לחצו על הלינק.

 

דיני עיצובים ומדגמים (מהדורה שנייה)

הספר דיני עיצובים ומדגמים (מהדורה שנייה) נכתב על ידי יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי אורלנד, המדובר בספר ייחודי ומקיף אודות דיני העיצובים והמדגמים והעיצוב התעשייתי בישראל. הספר צוטט בפסקי דין רבים והוא מהווה אבן דרך בתחום ספרות הקניין הרוחני בישראל.

פרופ' אורית פישמן אפורי, בהקדמה לספר:

"ספר זה ישמש את קוראיו כמפת דרכים להתמצאות בדיני העיצובים (והמדגמים) הנוהגים במשפט הישראלי. הספר, בנוי כנדבך חדש על גבי המהדורה הישנה, והוא כולל סקירה מקיפה הן של הדין הקודם הן של חוק העיצובים, התשע"ז – 2017". 

נעם סולברג, שופט בית המשפט העליון, בהקדמה לספר:

"היטיבו כאשר דיבֵּרוּ, המחברים המלומדים, עורכי הדין יותם וירז'נסקי-אורלנד ויונתן דרורי בחיבורם זה, ספר מקיף על רזי דיני המדגמים. מורה-דרך ראשוני וחדשני, סקירה מפורטת של החקיקה, ההלכה הפסוקה, משפט השוואתי, התייחסות להוראות תזכיר חוק המדגמים, התשע"ג-2013 ועוד. תועלת רבה תימצא בספר לפרקליט ולשופט, למרצה ולסטודנט, ליוצר, למוצר ולנוצר. ראויים דיני המדגמים לעיון ולליבון, להלכה ולמעשה, וראויים מחברי הספר להכרת הטוב על עשותם כן."

ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (בדימוס), בהקדמה לספר:

"אני מאמין שספר זה יקל על קוראיו בהבנת דיני המדגמים בכלל ובישראל בפרט, ויסייע בידם מצד אחד לפסוק ולייעץ בתחום, ומצד שני להבין את מהותם ואת משמעותם של דיני העיצוב התעשייתי, ואת הדרכים השונות להגן עליו."

לרכישת הספר לחצו על הלינק.

 

דיני אינטרנט במשפט המסחרי

הספר דיני אינטרנט במשפט המסחרי נכתב על ידי יונתן דרורי, יותם וירז'נסקי – אורלנד, אוריה ירקוני ויהונתן בר שדה.
הספר פורס את עולם המשפט המסחרי בראי האינטרנט בפני הקורא – יהא שופט היושב בדין, היזם, היועץ המשפטי ועורך דין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לדיני האינטרנט. הספר מפרט את דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט בישראל ובעולם, מנתח אותם, הספר מפרט גם את האמנות הבינלאומיות העוסקות במשפט המסחרי שבאינטרנט, ומבאר אותם בהסברים ובנימוקים ברורים.
פרופ' עופר גרוסקופף, שופט בית המשפט העליון, בהקדמה לספר:
"הספר שבו אתם אוחזים (ואולי מעיינים בו במסך המחשב, בצג במכשיר הנייד, או בדרך אחרת שטרם ידענו) מהווה ניסיון אמיץ ומעורר הערכה לפסוע בזהירות ובאופן מושכל בדרך החתחתים העומדת לפנינו בבואנו לדון בהסדרה המשפטית של העולם הווירטואלי. המחברים מנתחים שורה ארוכה של סוגיות הקשורות למה שניתן לכנות "משפט מסחרי מקוון": החל בחוזים וברישיונות אלקטרוניים, דרך מסחר מקוון בניירות ערך, מטבעות וירטואליים ומימון המונים, וכלה במיסוי המסחר באינטרנט. ביחס לכל סוגיה הם משלבים במיומנות ובבקיאות סקירה נגישה של המציאות הטכנולוגית העדכנית, עם ניתוח מושכל ומלומד של הדין הישראלי ושל המשפט המשווה. על כן מקנה הספר לקורא הבנה טובה יותר של המציאות הווירטואלית, ושל הכלים המשפטיים הקיימים להסדרתה.
משפט האינטרנט מצוי בחיתוליו, ויעברו עוד שנים רבות עד שיעמוד על מכונו. ואולם, כידוע, אין לצפות מתחום משפטי שייווצר באבחה אחת, משל היה אתנה הבוקעת במלוא יפעתה ממצחו הקודח של אביה זאוס. בשלב היולי זה חשוב להבין היכן אנו מצויים, ולאן מועדות פנינו. הספר שלפנינו הוא מורה דרך לעולם חדש ומאתגר. בכך תרומתו הגדולה והחשובה, ועליה ראויים המחברים לשבחים".

לרכישת הספר לחצו על הלינק.

 

תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני

הספר תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני נכתב על ידי יונתן דרורי. הספר עוסק בתחום סוגיית הפיצוי במסגרת חוקי הקניין הרוחני. הליך קביעת הפיצוי בתביעות שעניינן קניין רוחני הינו, למעשה, הליך נזיקי בעיקרו אשר כפוף לעקרונות הכלליים של דיני הנזיקין. בשל אי הוודאות הגדולה הקיימת בתחום ובשל הקושי האינהרנטי להוכחת הנזק בתביעות קניין רוחני, בתי המשפט בישראל ובעולם עשו שימוש, במהלך השנים, במנגנונים שונים לקביעת הפיצוי בתביעות מסוג זה ובהם פיצוי ללא הוכחת נזק, אומדן הנזק, חישוב ממשי של הנזק, מתן חשבונות, מתן רישיון רעיוני וקביעת פיצוי בדרך של פשרה וזאת, בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה. לפיכך קיים קושי עצום להגיע להרמוניה משפטית בתחום זה, מה שבהכרח פוגע באחידות הפסיקה ובוודאות המשפטית הנדרשת.
ספר זה מנסה להתמודד עם קושי זה, הספר פורס בפני הקורא, יהא שופט היושב בדין או עורך דין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לסוגיות קניין רוחני, את דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט בישראל ובעולם ומנתח אותם ניתוח כמותי ואיכותי תוך מתן ביקורת, הסברים ונימוקים ברורים.
ד"ר עמירם בנימיני, שופט בית המשפט המחוזי בדימוס, בהקדמה לספר:
"הספר יהווה ללא ספק תרומה חשובה וערכית להבהרת הנושא של תרופות כספיות בקניין רוחני, ולקידום הרמוניזציה וודאות משפטית טובה יותר בתחום זה. הדבר אף יסייע להפחתת עלויות ולצמצום במשאבים שיפוטיים, כאשר ידוע כי שלב הדיון בתרופות הכספיות בקניין רוחני מתגלה לא-פעם כארוך ומתיש אף יותר משלב הדיון בשאלת ההפרה. ספר זה יהיה, ללא ספק, כלי עזר חשוב ושימושי לכל מי שעוסק בפרקטיקה המשפטית של הקניין הרוחני – שופטים ועורכי דין כאחד – כמו גם לאלו המבקשים לעסוק במחקר אקדמי בתחום זה. המחקר הסטטיסטי הנכלל בספר, אשר מבוסס על פסיקת בתי המשפט, יסייע אף הוא להאחדה של התרופות הכספיות בגין הפרת קניין רוחני, ויעניק לשופטים ולעורכי דין קנה מידה כללי לגבי הסכומים הנפסקים. על כל אלו יש לברך עם צאתו לאור של ספר חשוב זה".

לרכישת הספר לחצו על הלינק.

דיני מדגמים ועיצוב תעשייתי

הספר דיני מדגמים נכתב על ידי יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי אורלנד, המדובר בספר ייחודי ומקיף אודות דיני המדגמים והעיצוב התעשייתי בישראל. הספר צוטט בפסקי דין רבים והוא מהווה אבן דרך בתחום ספרות הקניין הרוחני בישראל.

נעם סולברג, שופט בית המשפט העליון, בהקדמה לספר:

"היטיבו כאשר דיבֵּרוּ, המחברים המלומדים, עורכי הדין יותם וירז'נסקי-אורלנד ויונתן דרורי בחיבורם זה, ספר מקיף על רזי דיני המדגמים. מורה-דרך ראשוני וחדשני, סקירה מפורטת של החקיקה, ההלכה הפסוקה, משפט השוואתי, התייחסות להוראות תזכיר חוק המדגמים, התשע"ג-2013 ועוד. תועלת רבה תימצא בספר לפרקליט ולשופט, למרצה ולסטודנט, ליוצר, למוצר ולנוצר. ראויים דיני המדגמים לעיון ולליבון, להלכה ולמעשה, וראויים מחברי הספר להכרת הטוב על עשותם כן."

ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (בדימוס), בהקדמה לספר:

"אני מאמין שספר זה יקל על קוראיו בהבנת דיני המדגמים בכלל ובישראל בפרט, ויסייע בידם מצד אחד לפסוק ולייעץ בתחום, ומצד שני להבין את מהותם ואת משמעותם של דיני העיצוב התעשייתי, ואת הדרכים השונות להגן עליו."

לרכישת הספר לחצו על הלינק.