תגית: חוק ההגבלים העסקיים

גניבת סודות מסחריים והסכם אי תחרות כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ נ' דיויד שילד-סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ

בית המשפט העליון, השופט א' גרוניס (רעא 6724/09) – 4.1.10 תחום: גניבת סודות מסחריים נושאים: חזקה לשימוש בסוד מסחרי, תניית אי תחרות – כהסדר כובל העובדות בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי למתן צו מניעה זמני, אשר אוסר

>>>