גניבת עין

<span class="entry-title-primary">מניעת כניסה של מוצרים מזויפים לישראל באמצעות המכס</span> <span class="entry-subtitle">עיכוב טובין החשודים כמפרי קניין רוחני - כיצד ניתן למנוע כניסה של זיופים לישראל? מהן הפעולות שיש לבצע? </span>

מניעת כניסה של מוצרים מזויפים לישראל באמצעות המכס עיכוב טובין החשודים כמפרי קניין רוחני - כיצד ניתן למנוע כניסה של זיופים לישראל? מהן הפעולות שיש לבצע?

על-פי ההתחייבויות שמדינת ישראל קיבלה על עצמה במסגרת אמנת TRIPS, אשר אומצו בסעיפים 200א- 200ה לפקודת המכס, כל רשויות האכיפה, […]

<span class="entry-title-primary">Studex נ' תכשיטי דניאל – אין הגנת זכות יוצרים על מוצר שיכול להירשם כמדגם או פטנט</span> <span class="entry-subtitle">תא (מחוזי ת"א) 37940-04-16 Studex, Inc נ' תכשיטי דניאל וליליאן בע"מ (פורסם בנבו, 20.1.2019)</span>

Studex נ' תכשיטי דניאל – אין הגנת זכות יוצרים על מוצר שיכול להירשם כמדגם או פטנט תא (מחוזי ת"א) 37940-04-16 Studex, Inc נ' תכשיטי דניאל וליליאן בע"מ (פורסם בנבו, 20.1.2019)

תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ונדונה בפני השופטת תמר אברהמי. ביום 20.1.2019 ניתן פסק הדין בתיק. התובעות: חברת […]