תגית: Bacardi

התנגדות לרישום סימן מסחר POLO פולו אדקס נ' The Polo Lauren Company LP

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, סגן רשם הפטנטים  נח שלו שלומוביץ (התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 138296-9 ו 138302,3) – 24.8.2010 תחום: סימן מסחר מוכר היטב נושאים: סימן מסחר מוכר היטב, משקלו של תצהיר כאשר העד אינו מתייצב לחקירה, משמעות

>>>