תגית: Green Invoice

אופי מבחין מולד ונרכש בבקשה לסימן מסחר בקשה לרישום סימן מסחר 256552 "חשבונית ירוקה Green Invoice"

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת חשבונית ירוקה בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 13.4.2014 ניתנה החלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "חשבונית ירוקה" בסוגים 35, 36 ביחס לניהול עסקים

>>>