תגית: Machine or Transformation

בית המשפט העליון בארה"ב הכריע: שיטה לעשיית עסקית כשירה לרישום כפטנט Bilski v. Kappos

מאת: ד"ר ליאור יצחקי ועו"ד יותם וירז'נסקי אורלנד אמש, בפסק דין תקדימי בעניין בילסקי (Bilski), שלו השפעה מכרעת על עולם העסקים בכלל ועל אפליקציות השירות באינטרנט בפרט, קבע בית המשפט כי ניתן לרשום כפטנטים שיטות לעשיית עסקים. שיטה לעשיית עסקים

>>>