תגית: MAXIMUMASP

התנגדות לרישום סימן מסחר MAXIMUMASP MAXIMUMASP LLC נ' סקאי נט גרום בע"מ

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, סגן רשם הפטנטים  נח שלו שלומוביץ (התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 2020424) – 30.6.2010 תחום: התנגדות לסימני מסחר נושאים: רישום סימן מסחר, תנאים לרישום סימן מסחר, מבחנים לרישום/אי רישום סימן מסחר. עובדות: בקשה לרישום סימן

>>>