תגית: Non-Fungible Tokens

Everydays: the First 5000 Days by Mike Winkelmann (a.k.a. Beeple)

NFT וקניין רוחני אסימונים חסרי תחליף וההשפעה שלהם על עולם הקניין הקניין הרוחני וזכויות היוצרים

טכנולוגיית ה NFT (Non-Fungible Tokens  ובעברית, "אסימונים חסרי תחליף") הוצגה לראשונה בסוף שנת 2017 כסוג חדש של אסימונים ייחודיים ובלתי ניתנים לחלוקה המבוססים על בלוקצ'יין  Blockchain))[1]. העלייה בפופולריות של ה-NFT  היוותה את אחד הסיפורים הטכנולוגיים המתוקשרים ביותר של שנת 2021

>>>