תגית: Plavix

Sanofi נ' אוניפארם – עשיית עושר ולא במשפט בהטעיית של רשם הפטנטים (עליון) ע"א 2167/16 Sanofi נ' אוניפארם (פורסם בנבו, 12.7.2021)

ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף) בתא (מרכז) 33666-07-11 מיום 8.10.2015 – לפסק הדין במחוזי ראו מאמר זה. ההליך נדון בבית המשפט העליון, בפני המשנה לנשיאה חנן מלצר, השופטת ענת ברון והשופט

>>>

מתן חשבונות בשל הטעייה רשם הפטנט להארכת תוקף תרופה תא (מרכז) 33666-07-11 אוניפארם בע"מ נ' Sanofi (פורסם בנבו)

תביעה שהוגשה על ידי חברת אוניפארם כנגד: Sanofi; סאנופי – אוונטיס ישראל בע"מ; כ.צ.ט. בע"מ. התביעה נדונה בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בפני השופט פרופ' עופר גרוסקופף. ביום 8.10.2015 ניתנה החלטה בבקשה למתן חשבונות. הערה: על פסק דין זה הוגש ערעור וערעור

>>>