תגית: Russian Standard

אופי מבחין ורישום כפול לסימן מסחר בקשות לרישום סימני מסחר Russian Standard

ארבע עשרה בקשות לרישום סימני מסחר מילוליים, שמספריהן 227449, 227450, 227452, 227453, 227457, 227459, 227464, 227465, 227477, 227481, 227485, 227487,  227493, 227494 אשר הוגשו על ידי חברת Russian Standard Intellectual Property Holding. התיק נדון ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין

>>>

אופן בחינת סימנים בישראל אשר נרשמו בחו"ל במועד קודם בקשות לרישום סימני מסחר Russian Standard

ארבע עשרה בקשות לרישום סימני מסחר מילוליים, אשר הוגשו על ידי חברת Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated וחברת Russian Standard Intellectual Property Holding. התיק נדון, באופן חוזר, ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת

>>>