תגית: The Day After Pill

"גלולת היום שאחרי"- סימן מתאר שאינו כינוי ישיר של הטובין תרימה - בקשה לרישום סימן מסחר 231231

בקשה לרישום סימן מסחר אשר הוגשה על ידי חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ ונדחתה על ידי מחלקת סימני מסחר. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר. ביום 15.7.2012 ניתנה ההחלטה

>>>