תגית: Trade Dress

Trade Dress- הגנה על חוזי מוצר

עץ דיני הקניין הרוחני, ענפים רבים לו אשר משתנים ממדינה למדינה. לכל ענף פרי משלו עם מערכת ייחודית של כללים לגבי כשירותו, טריותו ומועד פקיעת תוקפו. ענף הפטנטים נושא את פרי ההמצאה. ענף סימני המסחר את הסמלילים, ענף זכויות היוצרים

>>>