תגית: ULTRABAND

ביטול סימן מסחר ULTRABAND בטענת העדר שימוש PeerApp נ Vyyo - בקשה לביטול סימן מסחר 197840 ULTRABAND (נבו, 16.2.2014)

בקשה לביטול סימן מסחר שהוגשה על ידי PeerApp Ltd כנגד בעלת הסימן חברת Vyyo Inc. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 16.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לביטול סימן המסחר בשל

>>>