Zoom v Zoom – אין חשש להטעיה T-204/20 Zoom KK v European Union Intellectual Property Office (30.6.2021)

הליך שנדון בבית המשפט הכללי של האיחוד האירופי (the General Court (Second Chamber)) בפני הרשם Emmanuel Coulon ובפני השופט Savvas Papasavvas. ביום 30.6.21 ניתן פסק הדין בתיק.

הצדדים: המבקשת: Zoom KK; המשיבים: European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ו-Facetec, Inc..

עובדות: חברת Facetec הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מילולי אירופי ZOOM (מספר 1323959) לרשות הקניין הרוחני של האיחוד האירופי (EUIPO). הסחורות והשירותים לגביהם התבקש הרישום היו בסוג 9 עבור: תוכנת יישומי מחשב לטלפונים ניידים, סמארטפונים, נגני מדיה ניידים, מחשבי כף-יד, וטאבלטים, כלומר, תוכנת אבטחה המאפשרת למשתמשים לאבטח ולפתוח את המכשירי הטלפון הנייד שלהם באמצעות זיהוי פנים רב ממדי.

חברת Zoom KK הגישה התנגדות לרישום הסימן בטענה לחשש להטעיה בין הסימן המבוקש לבין שני סימני המסחר האירופים הרשומים שלה (הסימנים הקודמים):

1. סימן המסחר האירופי המילולי ZOOM אשר נרשם בסוג 9 ו-15

2. סימן המסחר האירופי המעוצב ZOOM אשר נרשם בסוג 9 ו-15

תוצאות ההליך: הסימן התקבל לרישום. נקבע כי לא קיים חשש להטעיה בין הסימנים של הצדדים.

נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות

הציבור הרלוונטי

נפסק כי בהערכה הכללית של חשש להטעיה, יש לקחת בחשבון את הצרכן הממוצע של קטגוריית הסחורות הנוגעת בדבר, אשר הינו משכיל בצורה סבירה ונבון באופן סביר. יש גם לקחת בחשבון את העובדה שרמת תשומת הלב של הצרכן הממוצע עשויה להשתנות בהתאם לקטגוריית הסחורות והשירותים המדוברים.

הציבור הרלוונטי אליו מיועדת הסחורה הנוגעת בדבר מורכב מצרכנים אשר צריכים לזהות עצמם לפני כניסתם למכשיר הטלפון הנייד שלהם וצרכנים אשר מעוניינים בעיבוד צלילים כאשר הם מקליטים קבצי שמע.

רמת תשומת הלב וההבחנה של הצרכנים הללו נחשבת לגבוהה. בכל הנוגע לסימן המסחר שבמחלוקת, רמת תשומת הלב הגבוהה הזו, אפילו ביחס לציבור הכללי, נובעת מכך שהוא קשור לאבטחה. בכל הנוגע לסימנים הקודמים, עיבוד הצלילים בעת הקלטת קבצי שמע הוא פעילות טכנית למדי אשר מעניינת אנשי מקצוע ומספר מצומצם יחסית של חובבים.

השוואה בין הסחורות לגביהן הסימנים הנדונים משמשים או מיועדים לשמש

בעת הערכת הדמיון בין הסחורות או השירותים הנדונים, יש לקחת בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים הקשורים לסחורות או לשירותים הללו.

הגורמים האלה כוללים, בעיקר, את אופיים, מטרתם המיועדת, שיטת השימוש בהם והאם הם נמצאים בתחרות זה עם זה או שהם משלימים זה את זה. ניתן לקחת בחשבון גורמים נוספים, כגון ערוצי ההפצה של הסחורות הנוגעות בדבר.

סחורות או שירותים המשלימים זה את זה הינם סחורות או שירותים אשר יש ביניהם קשר הדוק, במובן זה שהאחד הוא הכרחי או חשוב עבור השימוש בשני, וכתוצאה מכך הצרכנים עשויים לחשוב שאותה חברה אחראית על ייצור מוצרים אלה או על מתן שירותים אלה. בהגדרה, סחורות המיועדות עבור ציבור שונה לא יכולות להיות משלימות.

כאשר עורכים השוואה בין הסימנים, יש לקחת בחשבון, מצד אחד, את כל הסחורות לגביהן נועד לשמש הסימן שבמחלוקת ומצד שני, את הסחורות שלגביהן משמש הסימן הקודם.

בהשוואה בין 'תוכנות מחשב הניתנות להורדה, המיועדות לשימוש בקשר עם כלי נגינה ומכשירי הקלטת סאונד', המשמשות את סימן המסחר המעוצב הקודם ZOOM, והסחורות המשמשות את הסימן שבמחלוקת, יש לשים לב שאמנם כל הסחורות חופפות במהותן כתוכנה, אך מטרותיהן המיועדות הינן שונות. על-אף שבשני המקרים מעורבת תוכנה, המטרה המיועדת של הסחורות לגביהן משמש הסימן המעוצב הקודם ZOOM הינה לערוך ולשנות צלילים בזמן הקלטה, כאשר המטרה המיועדת של הסחורות לגביהן משמש סימן המסחר שבמחלוקת הינה לאפשר למשתמשים לאבטח ולפתוח את הטלפונים הניידים שלהם באמצעות זיהוי פנים רב ממדי.

בקהילת ההיי-טק של ימינו, כמעט ואין ציוד אלקטרוני או דיגיטלי אשר מתפקד ללא שימוש במחשבים בצורה זו או אחרת, וכתוצאה מכך יש המון תוכנות עם פונקציות שונות לחלוטין. הכרה בדמיון בכל המקרים שבהם זכויות מתחרות משמשות תוכנות מחשב תחרוג בבירור מהיקף ההגנה שהעניק המחוקק לבעלים של סימן מסחר. מצב כזה יוביל לסיטואציה שבה רישום של סימן מסחר אירופי המיועד לתוכנה ימנע רישום עוקב אחר של כל זכות מתחרה אחרת שמיועדת לתוכנה כזו.

מאחר ולתוכנות הנדונות יש מטרות מיועדות שונות, במידה כזו שהשימוש באחת אינו הכרחי או חשוב עבור השימוש בשנייה, וכתוצאה מכך הצרכנים אינם מייחסים אחריות לייצור סחורות אלה לאותה חברה, הן אינן משלימות.

העובדה שהסחורות הנדונות הינן זמינות באותם ערוצי הפצה הינה גורם אשר יש לקחת בחשבון. עם זאת, במקרה זה לא ניתן להסיק שהסחורות הינן דומות, מכיוון שניתן למצוא באותן חנויות (פיזיות או וירטואליות) שלל תוכנות עם פונקציות שונות לחלוטין, מבלי שהצרכנים יחשבו אוטומטית שהן שייכות לאותו מקור.

נקבע שלסחורה הנדונה ישנה מידה נמוכה של דמיון. הסחורות שנועדו לשמש את הסימן שבמחלוקת נועדו אך ורק לאבטח את הגישה לטלפונים הניידים באמצעות זיהוי פנים רב ממדי, כאשר הסחורות המשמשות את הסימנים הקודמים הינם מכשירים להקלטה, שידור או נגינה של מוזיקה או וידיאו. לכן, הן אינן נועדו עבור אותם צרכנים והן אינן משלימות ולכן הן אינן דומות.

מבחן המראה והצליל – השוואה בין הסימנים הנדונים

ההערכה הכללית של חשש להטעיה אשר עוסקת בדמיון במראה, בצליל וברעיון בין הסימנים הנדונים, מתבססת על הרושם הכללי שמעניקים אותם סימנים, תוך התחשבות, בעיקר, במרכיבים המובהקים והדומיננטיים שלהם. לתפיסה של הסימנים על-ידי הצרכן הממוצע של הסחורות או השירותים הנדונים ישנו תפקיד מכריע בהערכה הכללית של החשש להטעיה. בהקשר זה, הצרכן הממוצע בדרך כלל תופס את הסימן בשלמותו ואינו עוסק בניתוח פרטיו השונים.

במקרה שלפנינו, גם הסימן המילולי הקודם ZOOM וגם הסימן שבמחלוקת מורכבים ממילה אחת 'ZOOM', ולכן הסימנים הינם זהים. באופן דומה, מאחר ומילה זו הינה גם המרכיב היחיד שממנו מורכב הסימן המעוצב הקודם ZOOM, אם כי בצורה מסוגננת, סימן זה והסימן שבמחלוקת הינם כמעט זהים ולכן הם מציגים מידה גבוהה של דמיון.

ההערכה הכללית של חשש להטעיה

הערכה כללית של החשש להטעיה מרמזת על תלות הדדית כלשהי בין הגורמים הנלקחים בחשבון, ובעיקר, בין הדמיון בין סימני המסחר ובין הסחורות או השירותים לגביהם הם משמשים. בהתאם, מידה נמוכה של דמיון בין הסחורות או השירותים עשויה להתקזז על-ידי מידה גבוהה של דמיון בין סימני המסחר, ולהיפך.

האופי המבחין של הסימן הקודם הינו גורם רלוונטי נוסף אשר יש לקחת בחשבון בקשר להערכה הכללית של החשש להטעיה. למרות זאת, האופי המבחין של הסימן הקודם הינו רק גורם אחד מתוך רבים המעורבים בהערכת החשש להטעיה. כתוצאה מכך, אפילו במקרה שבו ישנו סימן מסחר בעל אופי מבחין חלש, עשוי להתקיים חשש להטעיה, בעיקר כאשר ישנו דמיון בין הסימנים ובין הסחורות או השירותים לגביהם הם משמשים.

מהפסיקה עולה כי בנסיבות בהן יש רק מידה נמוכה של דמיון בין הסחורות הנדונות, וכאשר נדרש להכריע האם המידה הנמוכה של הדמיון עשויה להתקזז על-ידי המידה הגבוהה של הדמיון בין הסימנים הנדונים, השאלה האם הסימן הקודם הוא ייחודי רלוונטית במיוחד.

ראשית, בנוגע לגורם הקשור לדמיון בין סימנים הנדונים, יש לציין כי גורם זה נועד למלא תפקיד חשוב ככל שהסימנים האלו מורכבים מאותה מילה, כלומר, 'ZOOM'. הסימן המעוצב הקודם ZOOM והסימן שבמחלוקת הינם כמעט זהים, ההבדל היחיד ביניהם נובע מהמראה המסוגנן של הסימן הקודם.

שנית, בנוגע לאופי המבחין של הסימן המעוצב הקודם ZOOM, יש לזכור כי במסגרת בחינת האופי המבחין של סימן מסחר או של אלמנט המרכיב סימן מסחר, יש לקחת בחשבון, בעיקר, את המאפיינים הטבועים בסימן או באלמנט הנדונים לאור השאלה האם הוא בסך הכל מתאר את הסחורות או השירותים שלגביהם נרשם הסימן.

פירוש אפשרי של המילה 'זום' באנגלית הינו 'להשמיע קול זמזום או זמזום'. בנסיבות אלה, עבור חלק מהציבור הרלוונטי, הסימן המעוצב הקודם ZOOM אינו חסר כל אופי תיאורי ביחס לסחורות שלגביה הוא נרשם.

שלישית, יש לקחת בחשבון את הגורם הקשור לעובדה שהסחורות הנדונות עבור הסימן שבמחלוקת, מורכבות מתוכנה, ושהסחורות הנדונות עבור הסימן המעוצב הקודם ZOOM, מורכבות מתוכנות מחשב. בהקשר זה, יש לזכור כי עבור הסחורות הנדונות, הציבור הרלוונטי יפגין מידת תשומת לב גבוהה.

ניתן להסיק מכך כי קיים חשש להטעיה רק אם הציבור הרלוונטי עשוי להיות מוטעה באשר למקור המסחרי של הסחורות הנדונות.

על כן נפסק כי במקרה שלפנינו, אין חשש להטעיה.

כאשר בוחנים את הסחורות לגביהן משמש הסימן שבמחלוקת, הצרכנים המרכיבים את הציבור הרלוונטי לא יקשרו בין סימן זה לבין הסימן המעוצב הקודם ZOOM שכן, ראשית, הם יגלו מידת תשומת לב גבוהה בעת רכישת אותן סחורות, שנית, הפונקציות של הסחורות לגביהן משמשים כל אחד מאותם סימנים, אשר מכריעות עבור הצרכן, הינן שונות, כפי שעולה ממפרט מטרתן המיועדת, ושלישית, מידת הייחודיות של הסימן המעוצב הקודם ZOOM נחשבת לנמוכה מהממוצע.

 

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם