פטנט בתוכנה – ביטול פטנט ממשק משתמש (גרמניה) BGH, decision of January 14, 2020 - X ZR 144/17

הליך שנדון בבית המשפט הפדרלי לצדק בגרמניה ((The Federal Court of Justice (BGH) בפני השופטים Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx, Dr. Rombach ו-Dr. Rensen.

פסק הדין ניתן ביום 14.1.2020 – לפסק הדין בגרמנית.

העובדות: חברת Philips (פיליפס) הינה הבעלים של פטנט אירופאי (EP 888,687).

האמצאה נשוא הפטנט מתקשרת לממשק משתמש למכשיר אלקטרוני עם מסך – תפריט מסתובב. מדובר בתפריט טלוויזיה לבחירת פריטי תפריט שונים המסודרים לאורך נתיב מעוקל ומסתובב. הנתיב מוצג רק בחלקו על המסך ונחשב כממשיך מחוץ למסך, דבר המאפשר הוספת מספר בלתי מוגבל של פריטי תפריט.

תביעה 1 לפטנט מוגדרת באופן הבא:

The electronic device comprises at least one display and a controller.
The controller is intended to ensure that the display presents a menu.
The menu is rotating, comprises a number of menu items, and
is provided on the display off center, so that at least one menu item can be rotated away from the display at any time,
whereby, without changing the format, any number of items can be added to the menu.

במסגרת הידע הקודם שצוטט כנגד הפטנט צוטט פרסום של בקשת פטנט אירופית קודמת EP 626,635, אשר חושפת ממשק משתמש גרפי עם גלגל המציג שדות תפריט שונים:

פרסום זה חשף את מרבית רכיבי תביעה מספר 1 והוויכוח התמקד ברכיב האחרון:

"whereby, without changing the format, any number of items can be added to the menu."

בית המשפט הפדרלי לפטנטים סבר כי תכונה זו הינה תכונה ברורה מאליה לבעל מקצוע סביר ועל כן נקבע כי הפטנט אינו תקף וזאת בשל היעדר התקדמות אמצאתית.

בתיקון נוסף שביצעה פיליפס נוספה התכונה הבאה לפטנט:

The menu is rendered with a perspective,
A – in which it appears as if it were in a visible plane that does not extend extends parallel to the screen,
B – wherein the perspective is achieved by changing either the shape or the size of at least one of the menu items.

עם זאת, בית המשפט הפדרלי לפטנטים לא ראה במאפיינים אלה כתורמים לפתרון בעיה טכנית באמצעים טכניים. הסיבה לכך היא שעיבוד התפריט בפרספקטיבה מסוימת (תכונה A) ובכך שינוי העיצוב הגרפי של פריט תפריט (תכונה B) ישפיע רק על הייצוג הגרפי של המידע המסופק. עם זאת, זה לבדו ישיג ידידותיות למשתמש ללא אפקט טכני נוסף.

פיליפס הגישה ערעור לבית המשפט הפדרלי לצדק.

תוצאות ההליך: בית המשפט הפדרלי לצדק בגרמניה אישר את החלטת בית המשפט הפדרלי לפטנטים וקבע כי הפטנט אינו תקף.

נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:

התקדמות המצאתית ואפקט טכני

בעת בחינת ההתקדמות ההמצאתית, יש לקחת בחשבון רק את ההוראות הקובעות או לפחות המשפיעות על הפתרון של הבעיה הטכנית באמצעים טכניים (אפקט טכני).

עצם הצגה או שכפול של מידע אינם נכללים בהגנת הפטנט. לכן, בעת בחינת כשירות הפטנט, יש להתעלם מהוראות שאינן טכניות, המתייחסות להעברת תכנים ספציפיים ובכך מטרתן להשפיע על הדמיון או ההבנה האנושית. כמו כן, כאשר בוחנים התקדמות המצאתית, גם אין לקחת בחשבון הוראות לפיהן תוכן ספציפי מודגש על ידי סטיות בצבע, בהירות וכדומה.

בעת בחינת ההתקדמות ההמצאתית, לא ניתן לשקול הוראות המתמקדות בהעברת תוכן ספציפי או בהעברתו במראה מיוחד.

לעומת זאת, בית המשפט הפדרלי לצדק קבע כי הוראות המתקשרות לשכפול (החזותי) של מידע, אך אינן מתמקדות בהעברת תוכן מסוים, אלא בהצגת תוכן חזותי באופן שמתבסס על התנאים הפיזיים של התפיסה האנושית וקליטת מידע ובכך לשאוף לאפשר, לשפר, או לעצב כראוי את תפיסת המידע המוצגת על ידי אדם באופן ספציפי, אכן משמשות לפתרון בעיה טכנית באמצעים טכניים ולפיכך יש לשקול אותן במהלך בחינת ההתקדמות ההמצאתית.

בית המשפט הפדרלי קבע שדרישות אלה מתקיימות במאפיינים הבאים בתביעה 1 שבפטנט:

הבקר מסודר כדי לגרום לתצוגה להציג תפריט, התפריט כולל מספר אפשרויות תפריט, התפריט מותקן מחוץ למרכז התצוגה וניתן להוסיף מספר שרירותי של אפשרויות לתפריט מבלי לשנות את הפורמט שלו.

למאפיינים אלה יש את הפונקציה לעשות שימוש באזור תצוגה מוגבל מבחינה מרחבית להצגת מידע שלא ניתן היה להציג בבת אחת בשל הכמות והעיצוב שלו. בעיה טכנית זו נפתרת על ידי הסידור המרחבי של המידע המוצג, המהווה אמצעי טכני לפתרון הבעיה, כלומר ניצול הולם של שטח התצוגה הזמין.

עם זאת, בית המשפט הפדרלי לצדק קבע כי התצוגה המסתובבת של התפריט (ראו תמונה לעיל), היא לא יותר משכפול מידע כשלעצמו. היא אינה מאפשרת שימוש יעיל יותר בשטח התצוגה הזמין ורק משרתת את המטרה של הצגת פריטי התפריט המוצגים ואת העובדה שפריטים אחרים עשויים להיות זמינים בצורה חיה במיוחד. זה מתייחס אך ורק לדמיון האנושי ולכן לא מהווה אמצעי טכני לפתרון הבעיה.

בית המשפט הפדרלי לצדק הוסיף כי המצב שונה כאשר מדובר במאפיינים הנוגעים לניצול מעשי של שטח המסך הזמין, שהיווה שיפור טכני (בעל אפקט טכני) ויש לראותו כבעל התקדמות המצאתית.

לסיכום, יש להתעלם מתכונות של GUI ללא תרומה טכנית בניתוח לצעד המצאתי. אם אלמנטים גרפיים משרתים את המטרה הבלעדית של הצגת מידע בצורה מובנת ונגישה יותר, מבלי לקחת בחשבון מאפיינים פיזיים של תפיסת המידע האנושית, הם נשארים ללא מטרה טכנית ולכן חסרי משמעות לצעד המצאתי.

קרי, ההנחיה לבחירת מצב תצוגה לתפריט בחירה במסך שרק משרתת את מטרת הצגת פריטי התפריט המוצגים והסיבה שעשויים להיות זמינים פריטים נוספים בצורה חיה אינה נוגעת לפתרון טכני ולכן לא צריכה להילקח בחשבון בבחינת התקדמות המצאתית.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם