פרסום קודם השולל את תוקף הפטנט טענות הגנה נפוצות של נתבע כנגד תביעת הפרת פטנט

בתביעת פטנטים ישנן שתי טענות הגנה נפוצות ביחס לשאלת תוקף הפטנט, האחת, הטענה כי הפטנט אינו חדש והשנייה, היעדר התקדמות המצאתית – (רעיון טרוויאלי). במאמר זה נתמקד בטענה הראשונה – היעדר חידוש.

סעיף 4 לחוק הפטנטים קובע, כי: "אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, … (1) על ידי תיאור, בכתב או במראה … באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור; (2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו".

חזקה היא, כי פטנט שנרשם תקף והנטל להוכיח, כי הפטנט חסר תוקף מוטל על הטוען לשלילת תוקפו (ע"א 665/84 סאנופי בע"מ נ' אוניפארם בע"מ, פ"ד מא(4) 729, 736). על הנתבע הטוען להעדר חידוש הנטל ההוכחה, כי פטנט התובע חסר תוקף.

"על-מנת להוכיח פירסום קודם, אשר יש בו כדי לשלול חידוש, יש להצביע על מסמך המכיל את האמצאה כולה, ואין ליצור פסיפס של ידיעות המלוקטות מתוך מסמכים שונים ונפרדים לגיבושה של תמונה כוללת אחת" (עא 345/87 Hughes aircraft company נ' מדינת ישראל פ"ד מד(4) 45, 103).  "כדי להוכיח היעדר חידוש, יש להראות שהאמצאה כולה הוצגה או פורסמה בפומבי בעת הגשת בקשת הפטנט, וכי הפרסום או ההצגה איפשרו לבצע את האמצאה" (ע"א 8802/06 אוניפארם בע"מ נ'Smith Kline Beecham PLC (פורסם בנבו), 22-23).

על הנתבע הטוען לפרסום קודם להוכיח כי נתקיים פרסום קודם, על הנתבע להציג פרסום אחד הכולל לבדו את כל מרכיבי המהותיים של האמצאה נשוא פטנט התובעים (ת.א [ת"א] 2207/01 סנו מפעלי ברונו בע"מ נ' נקה חימיקלים 1952 בע"מ(פורסם בנבו), 43).

על הנתבע להראות בפרסום יחיד כי הוא מציע "את הפתרון השלם והמלא" המתואר בפטנט שכלפיו נטען הפרסום הקודם (התנגדות לבקשת פטנט 153109 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ'Merck & Co., Inc. (פורסם בנבו), 59).

אשר על כן יש לבחון את המסמכים שהנתבע טוען לגביהם "פרסום קודם" כל אחד בפני עצמו, האם הוא מכיל את האמצאה כולה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>