רטרולימפיקס נ' אולימפי – בחינת הרושם הכללי בין סימני מסחר BGH, 26.11.2020 - I ZB 6/20

הליך שנדון בבית המשפט הפדרלי לצדק בגרמניה (German Federal Supreme Court (BGH)) בפני השופטים Schaffert , Odörfer , Pohl, Koch ו- Schmaltz. ביום 26.11.2021 ניתן פסק הדין בתיק.

הצדדים: המערערת: Comité International Olympique (IOC); המשיב: (1) Verein zur  ו(2) בית המשפט הפדרלי לפטנטים (Bundespatentgerichts).

עובדות: בעלת הסימן (Verein zur) הגישה בקשה לרישום הסימן RETROLYMPICS לרשות הפטנטים וסימני המסחר הגרמנית עבור סחורות בסוג 28 (משחקים וספורט) ושירותים בסוג 35 (פרסום) ו-41 (ספורט ותרבות) כסימן מסחר מעוצב:

הבקשה נדחתה על-ידי רשות הפטנטים וסימני המסחר הגרמנית.

בית המשפט הפדרלי לפטנטים הפך את ההחלטה והסימן נרשם ופורסם להתנגדויות.

חברת Comité International Olympique (IOC), אשר הינה הבעלים של סימן המסחר ‘Olympic’ וסימני מסחר אחרים הדומים ל-Olympics הגישה התנגדות לרישם הסימן.

חברת IOC טענה כי קיים חשש להטעיה בין הסימן Olympic לבין הסימן RETROLYMPICS אשר תובעים הגנה עבור כמעט אותם סחורות ושירותים.

בית המשפט הפדרלי לפטנטים קבע כי לא קיים חשש להטעיה, בין היתר בשל שהקידומת “RETR(O)” יוצרת הבחנה ברורה ברושם הכללי.

תוצאות ההליך: בית המשפט הפדרלי לצדק קבע כי בית המשפט הפדרלי לפטנטים דחה בצדק את החשש להטעיה בין הסימנים המנוגדים. חשש להטעיה כזה קיים אם הסימנים חופפים באלמנט שהציבור רואה בו כמשותף לסימנים של חברה אחת.

עם זאת, בית המשפט הפדרלי לצדק קבע כי בית המשפט הפדרלי לפטנטים נדרש לבחון את שאלת החשש הישיר להטעיה מחדש (בהליכי ערעור שנפתחו מחדש). בפרט, יש להעריך מחדש את הייחודיות והמוניטין של הסימן המתנגד, ולהכיל בהערכה גם את התוכן התיאורי של הקידומת "RETR (O)". ‏

נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:

חשש להטעיה

על-מנת לבחון את השאלה האם קיים חשש להטעיה, יש לקחת בחשבון את כל הנסיבות הרלוונטיות ובהן:

  • הזהות או הדמיון של הטובין או השירותים;
  • מידת הדמיון בין סימני המסחר;
  • והייחוד של סימן המסחר הקודם.

דרגת דמיון נמוכה יותר של הסחורה או השירותים מתקזזת על-ידי רמת דמיון גבוהה יותר בין הסימנים או על-ידי ייחודיות גבוהה יותר של סימן המסחר הקודם ולהיפך.

הערכה מקיפה זו של החשש להטעיה חייבת להיות מבוססת על הרושם הכללי שנוצר על-ידי הסימנים. יש לקחת בחשבון במיוחד את האלמנטים הייחודיים והדומיננטיים של הסימנים.

בית המשפט הפדרלי לפטנטים קבע כי קיימת זהות בין הסחורות והשירותים של שני הסימנים. בית המשפט הפדרלי לצדק הסכים עם קביעה זו. עם זאת, הערעור נוגע להחלטת בית המשפט הפדרלי לפטנטים לפיה אין מספיק דמיון בין הסימן המתנגד לבין הסימן המבוקש, בהתחשב באינטראקציה עם הזהות או הדמיון בין הסחורות והייחוד של הסימן הקודם, אשר יכול להצדיק חשש ישיר.

בית המשפט הפדרלי לצדק קבע כי לא ניתן לדחות חשש להטעיה מהנימוקים שניתנו על ידי בית המשפט לערעורים.

נפסק כי יש לבחון את הדמיון בין הסימנים ביחס לרושם הכללי שלהם על-פי הדמיון שלהם בצליל, במראה ובמשמעות, כי סימנים יכולים להשפיע על ציבור היעד מבחינת צליל, מראה או קונספט. כאשר בוחנים את הדמיון בין הסימנים, ישנה חובה לקחת בחשבון את הרושם הכללי אשר נוצר על-ידי הסימנים, ובמיוחד יש לקחת בחשבון את האלמנטים הייחודיים והדומיננטיים שלהם.

בית המשפט הפדרלי לפטנטים קבע כי הסימנים מספיק שונים אחד מהשני בצליל, במראה ובקונספט, משום שהמרכיב המילולי של הסימן המבוקש כולל את צירוף האותיות "RETR" בתחילתו ואת האות הנוספת "S". האלמנט העיצובי של הסימן המבוקש מנטרל כל חשש להטעיה. על-פי בית המשפט הפדרלי לפטנטים, ניתן להבחין בין שני המותגים באמצעות המרכיבים הנוספים הללו.

בית המשפט הפדרלי לצדק קבע כי בית המשפט הפדרלי לפטנטים התמקד בצדק בהתרשמות הכוללת של רכיב המילה של הסימן הנדון. הערכתו שהציבור יתפוס את הסימן כמונח כולל סגור ולא תפרק אותו למרכיבים "RETR (O) -" ו- "-OLYMPICS", במיוחד מכיוון ששני רכיבי המילים חולקים את האות "O" ומתייחסים זה לזה על-פי משמעותם, אינה שגויה משפטית.

עם זאת, בית המשפט הפדרלי לצדק קבע שבית המשפט הפדרלי לפטנטים לא לקח בחשבון שהמרכיב המילולי "-OLYMPIC (S)" של הסימן המבוקש הינו כמעט זהה לסימן המתנגד והניח שלסימן המתנגד יש ייחודיות מעל הממוצע עקב שימוש אינטנסיבי.

בית המשפט הפדרלי לצדק קבע כי בית המשפט הפדרלי לפטנטים דחה בצדק את החשש להטעיה בין הסימנים המנוגדים. חשש להטעיה כזה קיים אם הסימנים חופפים באלמנט שהציבור רואה בו כמשותף למספר סימנים של חברה אחת.

עם זאת, בית המשפט הפדרלי לצדק קבע כי בית המשפט הפדרלי לפטנטים נדרש לבחון את שאלת החשש הישיר להטעיה מחדש (בהליכי ערעור שנפתחו מחדש). בפרט, יש להעריך מחדש את הייחודיות והמוניטין של הסימן המתנגד, ולהכיל בהערכה גם את התוכן התיאורי של הקידומת "RETR (O)".

 

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>