בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי כדמות המוצר אותו הוא מסמל Spirits International Intellectual property B.V

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Spirits International Intellectual property B.V. הבקשה נדונה בפני סגן רשם סימני המסחר, נח שלו שלומוביץ (בקשה לרישום סימן מסחר מספר 169605) – 19.04.2009

עובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר של קווי דמותו של בקבוק וודקה.

נפסק: הבקשה נדחתה, נפסק כי סימן המושתת על קווי דמות פונקציונאליים או אסתטיים, לא יוכלו להשתמש באופי מבחין שרכש כדי להכשירו לרישום. אין צו להוצאות.

נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההחלטה:

 

סימני מסחר תלת ממדיים כדמות המוצר אותו הם מסמלים

נפסק כי סימני מסחר תלת ממדיים כשלעצמם, אין בהם שום פסול לרישום. כאלה רשומים וכאלה ירשמו. השאלות העומדת למבחן הם:

א. מה כשירותם של קווי דמות של מוצר להירשם כסימן מסחר.

ב. מה כשירותם של קווי הדמות של מיכלים ובקבוקים הנושאים מוצר חסר צורה (נוזל או גז) להירשם כסימני מסחר.

 

סגן הרשם דחה את הבקשה בנימוק כי אין מקום להתיר את רישומו של הבקבוק עצמו כסימן מסחר, באופן שימנע ממתחרים אחרים בשוק להשתמש בבקבוק המעוצב באופן זהה או דומה לו.

נפסק כי רישומם של קווי דמות של מוצר כסימן מסחר, יכולה להיעשות רק אם הוא רכש אופי מבחין, דהיינו שהוא בעל אופי מבחין נרכש. סימן המושתת על קווי דמות פונקציונאליים או אסתטיים, כבענייננו, לא יוכל להשתמש באופי מבחין שרכש כדי להכשירו לרישום.

ומהכלל אל הפרט. בענייננו התבקשו לרישום קווי דמות של בקבוק המכיל משקה  מסוג וודקה. נפסק כי הבקבוק אינו חורג מצורת בקבוק קונבנציונאלית אלא שיש בו מאפיינים עיצוביים שנעשו מן הסתם כדי למשוך את עין הלקוח, דהיינו הם כאלה המהווים קווי דמות אסתטיים. בנסיבות אלה מסקנת הרשם היתה כי אין מקום להתיר את רישומו של הבקבוק עצמו כסימן מסחר, באופן שימנע ממתחרים אחרים בשוק להשתמש בבקבוק המעוצב באופן זהה או דומה לו.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם