הפרת זכויות יוצרים בשידורי ספורט בבית עסק צ'רלטון בע"מ נ' פיצוציות לב הרצל בע"מ (תא (נת') 14226-09-09)

תובענה שהגישה חברת צ'רלטון בע"מ (בעלת הזכויות בשידורי היורו) כנגד חברת פיצוציות לב הרצל בע"מ ומנהלה אורלי דיין. התובענה נדונה בבית המשפט השלום בנתניה, וביום 5.2.2012 יצא פסק הדין מלפני השופטת  סמדר קולנדר-אברמוביץ.

כמפורט בכתב התביעה, התובעת, חברת צ'רלטון בע"מ הינה בעלת הזכויות לשידור טורניר אליפות אירופה לאומות בכדורגל  (משחקי היורו), בהתאם להסכמי רישיון תקפים שנרכשו מחברת UEFA.

בשני מועדים שונים שודרו הקרנות של משחקי היורו ללקוחות הנתבעת ללא הסדר תשלום כנדרש. נטען כי ביצוע פומבי של הקרנות אלה מהווה הפרה של זכויות היוצרים ביצירות ועומד בניגוד לחוק. משכך הוגשה תביעה זו בסך של 60,000 ₪ .

התביעה התקבלה, נפסק כי הנתבעים ישלמו לתובעת  30,000 ש"ח בתוספת של שכר טרחת עורכי דין בגובה של 5,000 ש"ח.

הנקודות המכרזיות שנדנו בפסק הדין:

זכות של בעל רישיון לתבוע בגין הפרת זכות יוצרים

באשר לאי צירוף חברת UEPA (בעלת הזכויות) נקבע שבהתאם לסעיף 54 לחוק תובענה בשל הפרת זכות יוצרים רשאי להגיש גם בעל זכות היוצרים, וגם בעל הרישיון כאשר ניתן לו רישיון יחודי.

הפרת זכות יוצרים בדרך של שידור פומבי

נפסק כי שידור פומבי דומה במהותו להשמעה פומבית של יצירות מוזיקליות. ראה לענין זה ת.א. (ת"א) 2378/07 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות נ' החלל המופלא, [פורסם בנבו].  המבחן לפומביות נגזר מאופי המקום ומעבודה שיש בו אנשים מזדמנים ולא קבועים.

בית המשפט קיבל את עדות החוקר שהעיד כי באותו היום ביקר במקום וראה לקוחות צופים במשחק.

על כן הרימה התובעת נטל ההוכחה להוכחת טענתה כי היתה הפרה של זכויות היוצרים מצד הנתבעות.

גובה הפיצוי בגין ההפרה

אומנם עלות הרישיון כפי שהוכחה עמדה בגובה 2,500 ₪ ואולם אין מדובר ברכישת הרשיון בדיעבד, אלא בהפרת זכות יוצרים, אשר על פי חוק מזכה ללא כל הוכחת נזק.

סעיף 56 לחוק קובע פיצוי סטטוטרי במקרה של הפרת זכות יוצרים.  כעולה מת.א. 2378/07 הפרדרציה הישראלית בע"מ נ' החלל המופלא, [פורסם בנבו], אזי אדם שהפר זכות יוצרים אינו זכאי לצפות לשלם פיצוי לפי דמי תמלוגים שהיה משלם אלמלא הפר הזכות.

נפסק כי מאחר ושוכנע בית המשפט כי עסקינן במקרה אחד של הפרה, אזי יש מקום לחייב הנתבעות לשלם לתובעת, מחצית מסכום התביעה, 30,000 ₪. כן נפסק כי ישלמו אגרת בית המשפט כפי ששולמה על ידי התובעת ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם