זכויות יוצרים בלוגו תא (נת') 22000-10-09 שטרית נ' מיסטר ספרינקלר בע"מ (פורסם בנבו)

תביעה שהוגשה על ידי המעצב שטרית כנגד חברת מיסטר ספרינקלר בע"מ. התביעה נדונה בבית המשפט השלום בנתניה, בפני השופטת יעל קלוגמן. ביום 27.6.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: עניינה העיקרי של התביעה: הפרה נטענת של זכויות יוצרים של התובע, בכך שהנתבעת משתמשת בלוגו שעיצב עבורה, מבלי ששילמה לו את התמורה עבור עבודתו.
תוצאות ההליך: התביעה נדחתה. נפסק כי הלוגו מושא התביעה הוא העתקה של התצלום מאתר CPSC, וחסרה בו מקוריות היצירה, שמהווה תנאי לזכות יוצרים. נפסק כי התובע ישלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 19,000 ₪.
בנוסף חייב בית המשפט את הנתבעת לשלם לתובע את שכרו (בגין עבודתו בעבור הנתבעת) בסך  4,500 ₪ ומע"מ.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

זכות יוצרים בלוגו – יצירה מקורית

בסעיף 4 (א) (1) לחוק זכות יוצרים נקבע כי זכות יוצרים תהא ב"יצירה מקורית" (שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית…). הלוגו שבו עסקינן בא בגדר ההגדרה של "יצירה אמנותית" על פי סעיף 1 לחוק זכות יוצרים.
הדרישה בדבר מקוריות היצירה, כתנאי-בסיס לקיומה של זכות היוצרים, משותפת לכל סוגי היצירות הללו.
לב המחלוקת הוא בשאלה: האם מתקיימת, או אין מתקיימת, בעבודתו של התובע  המקוריות שהכרחית כדי להקים לו זכות יוצרים.
הנדבך הבסיסי וההכרחי להכרה בזכות יוצרים הוא, כי מדובר ביצירה שמקורה ביוצר הטוען לזכות, ואין מדובר בהעתקה.
על פי הראיות נפסק כי התובע לא קיים את תנאי הסף של מקוריות היצירה.
בית המשפט קיבל את דבריו של המומחה, כי הלוגו מושא המחלוקת הוא העתקה של התצלום אתר CPSC, ולפיכך אין מתקיימת דרישת-הסף, על פי הלכת סטרוסקי, "שהיצירה לא תהיה מועתקת מיצירה אחרת, אלא שמקורה יהיה ביוצרה, במחברה".
בית המשפט בחן את הלוגו שבמחלוקת אל מול התצלום מאתר CPSC, ומסקנתו היא כי מדובר בהעתקה של התצלום מאתר CPSC, ולא ביצירה מקורית.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם