בקשה לרישום סימן מסחר INFINITY אמיר אייל - הליך חד צדדי בבקשה לרישום סימן מסחר מספר 232574 "אינפיניטי" (נבו, 31.3.2014)

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי אמיר אייל. הבקשה שנדונה בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 31.3.2014 ניתנה החלטה בתיק.
העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר ""INFINITY "אינפיניטי" בסוג 36 בגין ביטוח ומימון. הבקשה סורבה לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני מסחר מכוח רישום סימן מסחר מס' 116478 "INFINITE" הרשום ביחס ל"כל השירותים המנויים בסוג 36". לגישת מחלקת סימני המסחר, הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימן הרשום.
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, נפסק כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום, מכוח סעיף 11(9) לפקודה.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

דמיון מטעה בין סימנים – המבחן המשולש

נפסק כי לשם בחינת קיומו של דמיון מטעה בין סימנים, פותח בפסיקה "המבחן המשולש", הכולל את מבחני העזר הבאים: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. ברבות השנים, נוסף למבחנים אלה מבחן עצמאי הקרוי מבחן השכל הישר.
א. מבחן המראה והצליל
לעניין מבחן המראה והצליל, כבר נקבע כי בחינת הסימנים הדומים, תיעשה, בראש ובראשונה, תוך השוואת הסימנים בכללותם  ותוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר אצל הצרכן בעת השוואה זו.
נדחתה טענת המבקש כי בסימן המבוקש "infinity" האות האחרונה היאY  בעוד שהסימן הרשום מסתיים באותE , ולפיכך קיים הבדל ויזואלי ופונטי בין הסימנים.
נפסק כי ההבדלים הוויזואליים והפונטיים בין הסימנים הם זניחים למדי ומכל מקום אין בהם די בשביל לאיין את הדמיון הקיים בין הסימנים.
ב1. מבחן סוג הסחורות
במבחן סוג הסחורות, נפסק כי קיימת חפיפה מלאה בין השירותים המנויים בפרטת הסימן הרשום לבין אלו המפורטים בפרטת הסימן המבוקש. זאת משום שפרטת הסימן הרשום מתייחסת לכלל השירותים בסוג 36, הכוללים את אלו המנויים בפרטת הסימן המבוקש.
ב2. מבחן חוג הלקוחות
במבחן חוג הלקוחות, ובהעדר ראיות לעניין זה, נדחתה טענת המבקש כי ציבור הלקוחות הנהנה משירותי המבקש מורכב מ"חוג מתוחכם, עם מודעות יתרה מ"גב' כהן מחדרה".
ג. מבחן יתר נסיבות העניין
במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין, התייחס הרשם לסיווגו של הסימן הרשום. כאמור, הסימן הוא "INFINITE" הרשום ביחס לשירותי ביטוח ומימון "כל השירותים המנויים בסוג 36". ניכר כי המדובר בסימן שרירותי/דמיוני באשר אין בינו לבין השירותים המנויים בפרטת הסחורות כל קשר. אי לכך, המדובר בסימן רשום בעל אופי מבחין אינהרנטי חזק, ואי לכך היקף ההגנה שיש להעניק לו – בעת בחינת סימן הדומה לו – הינו נרחב.
אי לכך, כסימן שרירותי בעל הגנה רחבה, יש בכוחו של הסימן הרשום למנוע את קיבולו של הסימן המבוקש, אשר הינו דומה לו.
ד. מבחן השכל הישר
באשר למבחן השכל הישר, נדחתה עמדת המבקש בדבר השוני הקונספטואלי בין הסימן המבוקש לסימן הרשום, באשר שניהם משדרים מסר זהה שהינו כאמור אין סוף.
על כן נפסק כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום, מכוח סעיף 11(9) לפקודה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם