העתקת אביזרי אינסטלציה אי.אף.אביזרי אינסטלציה בע"מ נ' פרופילון סחר (1987) בע"מ

בית משפט המחוזי תל אביב, השופט איתן אורנשטיין (ת"א 1159/06) – 6.04.2010

תחום: העתקת אביזרי אינסטלציה נושאים: הטעיה בסימון תו תקן, ידיעת הנתבעת בזכויות התובעת, היעדר הוכחה לנזק

עובדות:

תביעה לחיוב הנתבעים לשלם לתובעת סך של 16,000,000 ₪ בגין הפרת זכויות התובעת בשמונה דגמים של אביזרי אינסטלציה שונים, מחמת העתקם, זיופם ושיווקם של האביזרים שלא כדין. התובעת טענה כי הנתבעת רכשה מוצרים המפרים את זכויותיה, במחיר מופחת, ושווקה אותם בידיעה שהיא מפרה את זכויות התובעת במוצריה. כמו כן נטען כי המוצרים המפרים הם מאיכות ירודה, דבר שהעצים את הפגיעה בתובעת.

נפסק:

דין התביעה להידחות. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסך 50,000 ₪.

נקודות מרכזיות

הטעיה בסימון תו תקן

התובעת טענה כי היא בעלת הזכות לסימון התקן על המוצרים ולצורך קבלת התקן ושימורו, השקיעה התובעת ממון רב. וכי הנתבעת עשתה שימוש לסימון המוצרים המפרים בתו התקן שלה. טענות אלו של התובעת נדחו. נפסק כי התובעת לא הוכיחה כי היא הייתה זכאית לשאת את תו התקינה למוצרים. לאור המסקנה האמורה, נשמטה הקרקע תחת עילת התביעה שהתבססה על הוראות חוק התקנים תשי"ג-1953 וחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.

ידיעת הנתבעת על זכויות התובעת

התובעת טוענת כי הנתבעת רכשה מוצרים מפרים מאלחמדיה, במחיר מופחת, ולאחר מכן שווקה אותם לסיטונאים השונים, בידיעה שיש בכך משום הפרת זכויות התובעת במוצרים. טענות אלו של התובעת נדחו. נפסק כי התובעת לא הוכיחה את טענתה לפיה הנתבעת ידעה שאלחמדיה אינו מורשה לשווק את המוצרים. נפסק כי הנתבעת לא היססה למכור לתובעת את המוצרים שרכשה מאלחמדיה. אילו הייתה הנתבעת סבורה שיש ברכישת המוצרים מאלחמדיה שלא באמצעות התובעת משום פגיעה שלא כדין בתובעת, יש להניח שהייתה נמנעת מלספק לתובעת מוצרים שהוזמנו על ידי האחרונה, ובכך לחשוף את ההתנהגות הפסולה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>