שימוש אמת בסימן מסחר במסגרת AdWords פאיירפלאי בע"מ נ' Magic Software Enterprises Ltd (הפ (ת"א) 20877-05-12)

תביעה שהגישה חברת פאיירפלאי (המבקשת) נגד חברת Magic Software Enterprises Ltd. וחברת מג'יק תעשיות תוכנה ישראל בע"מ (המשיבות). התביעה הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ונדונה בפני השופט גדעון גינת. ביום 16.5.2013 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: תביעה בגין הפרת סימן מסחר ביחס לזכותה של המבקשת להשתמש בפרסומיה במילים eDeveloper, UniPaas ו-Magic באמצעות קישורים ממומנים במנוע החיפוש Google מכוח פסק הבוררות. המבקשת טוענת, כי פסק הבוררות מאפשר לה שימוש במילים אלו, בעוד המשיבות טוענות כי המילים הנדונות הן קניינן הרוחני וכי יש לפרש את פסק הבוררות על דרך הצמצום, באופן שאינו מתיר למבקשת להשתמש בהן לצורך הפרסום כאמור.
תוצאות ההליך: התביעה התקבלה. נפסק כי השימוש בשלוש המילים: eDeveloper, UniPaas ו-Magic אינו מפר את זכויותיהן של המשיבות וכי המדובר בשימוש אמת.
בנוסף הורה בית המשפט למשיבות לפנות לגוגל לאלתר, על מנת לתקן את פנייתן הראשונה, אשר על פיה הוסרו הקישורים הממומנים של פאיירפלאי.
ובנוסף נפסק כי המשיבות ישלמו למבקשת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:

קישור ממומן בגוגל וסימני מסחר

פאיירפלאי התקשרה בחוזה עם חברת גוגל, לרכישת קישור ממומן במנוע החיפוש (AdWords). בהקשת אחת מהמילים:  eDeveloper, UniPaasו-Magic  היתה הפניה לאתר המבקשת.
המילה Magic, היא, סימן מסחר רשום בישראל, בבעלות חב' מג'יק.
לבקשת המשיבות, הסירה גוגל ממנוע החיפוש שלה את כל הקישורים הממומנים של פאיירפלאי, העולים בהקשת אחת מ-3 מילות החיפוש האמורות, הנוגעות לשפת המג'יק.
סעיף 47 לפקודת סימני מסחר קובע כדלקמן:
"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמת בשמו או בשם עסקו, או בשמו הגאוגרפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם של טובין שלו."
הסעיף הנ"ל מהווה חריג לכלל האוסר שימוש בסימן מסחר רשום. ההגנה שסעיף 47 לפקודה מקנה צריכה להיבחן על רקע העיקרון שלפיו האיסור על שימוש בסימן המסחר הרשום נועד למנוע הטעיה ולהבטיח מסחר הוגן.
כידוע, מטרת ההגנה על סימן המסחר היא שימור הזהות בין הסימן למוצר באופן שציבור הצרכנים, בראותו את הסימן, יקשר אותו עם מקורו [ר' ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (פורסם בנבו, 26.09.2004).
בעניין מועדון  מנויי טוטו זהב נקבע, כי יש לבחון האם השימוש בסימן המסחר הוא "הכרחי ואינו חורג מהנדרש באופן סביר והוגן לשם תיאור וזיהוי השירות או הטובין המוצעים לצרכנים". יש לבדוק האם עלול הצרכן בטעות לחשוב כי השירות או הטובין ניתנים בחסותו של בעל השם המסחרי.
במקרה דנן, נפסק כי ניתן להסתמך על קביעותיו של פסק הבוררות, לעניין נחיצותו של הסימן "Magic" על מנת לתאר את מוצרה של פאיירפלאי, שכן מהותו של מוצר זה הוא הסבת מוצרים המבוססים על השפה הטכנולוגית "Magic"  לשפת ה- NET. (דוטנט). אין למבקשת כל יכולת לתאר את מוצריה ללא שימוש בסימן המסחר האמור של המשיבות.
משנפסק כי הסימן "Magic" הכרחי לתיאור מוצרה של המבקשת, השאלה הנותרת לבירור היא האם השימוש אותו ביקשה לעשות בו הוא סביר והוגן בנסיבות העניין, ואינו עלול להטעות את הצרכנים ולגרום לבלבול בין המוצרים.
נפסק כי השימוש בסימן זה כמילת חיפוש המובילה לקישור ממומן לאתרה, הוא טבעי, סביר ואף מתבקש. השימוש של המבקשת, בהקשר זה, בסימן המסחר של המשיבות, מצומצם ומוגבל לצורך סביר של שיווק מוצריה ותיאורם.
יתרה מכך, קישור ממומן לאתר המבקשת יופיע בנפרד מרשימת תוצאות החיפוש הרגילות במנוע החיפוש, וזאת לאחר שהגולש עצמו הקיש את המילה Magic במחשבו, ועל מנת להציע לו שירות אחר ונוסף לשירות אותו מספקות המשיבות. אין בקישור הממומן כדי להטעות הגולש בכך, שלחיצה על הקישור (הממומן) יביאו אל אתר המשיבות.
על עניין יכולתו של הגולש להבחין בהבדל בין קישור ממומן לבין תוצאות אותנטיות המוצגות במנוע החיפוש עמד כב' השופט מ' אלטוביה עוד בעניין קרייזי ליין:
"הגולש הסביר לאתר גוגל וכדוגמתו יודע גם יודע כי צפוי הוא להיתקל במודעות פרסום באופנים שונים, באנרים המסתירים תדיר חלק מהאתר עד הסרתם, חלונות קופצים המצריכים התקנת תוכנות חסימה למנוע הופעתם וכיוצא באילו… הגולש המצוי מודע אם כן כי לשיטוטיו או מה שמכונה גלישתו ברחבי האינטרנט והנתונים שהוא מזין אגב כך, מאפשרים לגורמים שיווקיים ליעד אליו חומר שיווקי פרסומי. עוד למוד הוא מתוך הניסיון, לסנן המידע הרב המגיע אל מחשבו אגב גלישתו,לבור לו את שיחפוץ ולהתעלם מאשר לא יחפוץ לרבות באשר למידע פרסומי." [ר' ה"פ (ת"א) 506/06 מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ נ' קרייזי ליין בע"מ 9 (פורסם בנבו, 31.07.2006)] 
דברים דומים נקבעו על ידי בית המשפט לעניין המילים eDeveloper ו-UniPaas. מילים המתייחסות לטענת המבקשת ל-"אותה שפה/ כלי פיתוח שבעבר נקרא פשוט Magic" וזאת לאור מיתוגה של מג'יק מחדש בשנים האחרונות.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם