רישום סימני מסחר

סימן מסחר הוא ענף השייך למשפחת "הקניין הרוחני", זכות בסימן מסחר מעניקה לבעליה זכות חוקית שלילית, שמטרתה למנוע מאחרים להשתמש בטריטוריה בסימן הרשום.

סימן מסחרי יכול להיות כל מילה, ביטוי, סמל, עיצוב או שילוב של דברים אלה המזהים את הסחורה או השירותים של עסק מסחרי. סימן מסחר נועד לאפשר ללקוחות לזהות אותך ולבדל אותך מהמתחרים שלך. לדוגמה הסימן "קוקה קולה" ביחס לתחום המשקאות או הסימן TEVA ביחס לתחום התרופות.

הליכי רישום סימן מסחרי בישראל ובעולם, הם הליכים דומים, הבנויים משלבים רבים ויש להתאים את הליך רישום סימן מסחר לעסק הרלוונטי ובפרט להתאים אותו: (1) לתכנית העסקית (איפה לרשום?); (2) לתקציב (כמה עולה סימן מסחר?); (3) לתחום הפעילות של העסק (אילו סיווגים?).

תהליך רישום סימני מסחר בנוי בדרך כלל מהשלבים הבאים (להרחבה ראו):

 – שלב א' (אופציונאלי): חיפוש אחר סימנים זהים במדינת היעד לצורך רישום סימני מסחר;

 – שלב ב': עריכת הבקשה לרישום סימן מסחר וקביעת הסיווג והפרטה של הסימן בהתאם לתחום הפעילות של העסק;

 – שלב ג': הגשת סימן המסחר בישראל (בהליך רגיל או בהליך לבחינה מהירה);

 – שלב ד' (אופציונאלי): הגשת בקשה לסימן מסחר בחו"ל על בסיס הבקשה בישראל.

 – שלב ה': בחינת של בקשה לסימן מסחר, פרסומו להתנגדויות וקבלת תעודת רישום.

השלבים להליך רישום סימני מסחר מודגמים בתרשים הבא:

תהליך רישום סימן מסחר בישראל

 

על כן, כאשר אנו רושמים סימן מסחר המדובר "בחליפה" שיש "לתפור אותה" למידות המיוחדות של הלקוח ותחום הפעילות שלו.

מעט עלינו ועל רישום סימני מסחר:

רישום פטנטים

DWO הינו משרד עורכי דין העוסק בתחומי הקניין הרוחני בכלל ובתחום רישום סימני המסחר בפרט. אנו עוסקים ב רישום סימני מסחר, אנו עורכים חיפושים לסימני מסחר, מגישים סימני מסחר ומטפלים בתיקי סימני מסחר בארץ ובעולם.

המשרד מדורג כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני בכלל ובתחום של רישום סימן מסחר בפרט על ידי מדריכי הדירוג המרכזים בעולם:  Legal 500, IP Stars, דן אנד ברדסטריט ומדריך BDI.

פיצוי בגין הפרת סימן מסחר

ספרים שכתבנו בתחום רישום סימן מסחר:

רישום פטנט

בשנת 2016 יצא לאור ספרנו "תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני" – הספר הראשון בישראל שעוסק בנושא חישוב פיצוי בהליכי הפרת סימן מסחר בארץ ובעולם.

בשנת 2019 יצא לאור ספרנו "חוקי הקניין הרוחני בישראל" – הספר הסוקר ומנתח את כלל דיני הקניין הרוחני בישראל ובפרט את דיני סימני המסחר.

הייחודיות שלנו – רישום סימן מסחר:

אנו מעניקים ליווי מלא בתהליך רישום סימני מסחר ורישום של לוגו בארץ ובעולם. הליווי של רישום סימני המסחר כולל בשלב הראשון, את שלב הבחירה של סימן מסחר לרישום, בשלב זה אנו בוחנים במאגרים השונים האם הסימן פנוי לרישום, בחינה זו נעשית ביחס לסימני המסחר השונים הקיימים בארץ ובעולם. בנוסף אנו בוחנים האם הסימן מתאים מבחינת תנאי הרישום של רשם סימני המסחר בארץ ובעולם. בנוסף אנו בוחנים האם הסימן מתאים לרישום מבחינת תנאים לתוקף סימן מסחר כפי שנקבעו בפסקי הדין בארץ ובעולם.

בשלב השני, אנו מאתרים את סוג הסימן בהתאם לאמנות השונות ובהתאם לדין. ובהתאם לסוג אנו קובעים את פרטת הסימן לרישום.

בשלב השלישי, אנו מלווים את תהליך הרישום, הכולל מענה להשגות ודרישות של רשם סימני המסחר, לרבות מענה להתנגדויות של צדדים שלישיים לרישום סימן המסחר.

שירותים נוספים – רישום סימן מסחר:

בנוסף המשרד מעניק שירותים נוספים בתחום רישום סימני המסחר הכוללים בין היתר:

 – מתן חוות דעת ביחס לרישום סימני מסחר ובחינת הפרה – חוות דעת מפורטת המתייחסת אל הסיכויים לקבלת סימן מסחר לרישום. חוות דעת ביחס לשאלת הפרה של סימני מסחר קיימים. חוות הדעת ניתנת בהתאם למערכות הדינים הרלוונטיות בארץ ובעולם ובהתאם לפסקי הדין העדכניים בתחום שניתנו בארץ ובעולם.

 – חיפוש סימני מסחר – ביצוע חיפוש במאגרי סימני המסחר השונים בארץ ובעולם על מנת לבחון את קיומם של סימני מסחר מתנגשים אשר עלולים לפגוע בסיכוי של בתהליך רישום סימן מסחר.

 – שירותי WATCH – מעקב קבוע אחרי סימני המסחר אשר נרשמים על ידי צדדים שלישיים ובחינתם למול סימני המסחר של הלקוח.

 

לצד שירותי רישום סימן המסחר הצוות המשפטי של המשרד מעניק בנוסף ליווי עסקי ומשפטי הקשור בתחום סימני המסחר, כגון:

 – עריכת הסכמי רישיון לשימוש בסימן מסחר – יודגש כי בהתאם לדין בישראל על רישיון לשימוש בסימן מסחר להיערך במסגרת הסכם בכתב.

 – עריכת הסכמי מכירה של סימן מסחר– אנו מלווים הן מוכרים והן רוכשים בעסקאות לרכישת סימני מסחר בארץ ובעולם.

 – רישום רישיון לסימני מסחר – שימוש בסימן מסחר של צד שלישי מותנה בקבלת רישיון בכתב ורישומו במסגרת המרשם של רשם סימני המסחר.

 

שאלות חשובות: